Het is onmogelijk om de Fryske Quadrille met sjezen en paarden naar Canada over te vliegen. Maar de FHANA, het Canadese Friezenstamboek wil de ‘wrâldferneamde’ show zo graag op zijn verjaardagsfeest dat de Quadrille een Canadese variant krijgt met nepsjezen en een gekopieerd showprogramma.

Wat hadden ze graag gewild, de leden van de Fryske Quadrille. Met een vliegtuig vol Friese paarden en sjezen de Atlantische Oceaan overvliegen om een geweldige show te geven bij de Friesian Horse Association North America (FHANA). De zustervereniging van het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS) bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat met een driedaags feest. Ze hadden het beroemde showgezelschap met Friese paarden en sjezen ‘út it heitelân’ uitgenodigd. Maar die komen niet.

De Quadrille heeft alle mogelijkheden onder de loep genomen om het plan te laten slagen, maar zo’n grote exercitie is – hoe jammer ook – ondoenlijk. ,,Om alle hynders en antieke sjezen de plons oer te krijen, dat is gewoan net klear te krijen. Fierstende djoer,” stelt Quadrillesecretaris Annemarie ter Schure. ,,It wie in wyld plan”, zegt Sijbren Reijenga, een van de vaste rijders. ,,Se hiene ús graach ha wold, mar alles op eigen kosten, dat past ús net.”

De Canadezen hebben daarom nu zelf maar een Quadrille samengesteld met Friese paarden uit Canada. Een gezelschap van acht rijders is al maanden druk aan het trainen om in juli bij de FHANA 35th Anniversary Celebration een spetterende show te verzorgen.

Ze hebben de metalen oefensjezen, waarmee de Quadrille traint, exact na laten maken in Friesland en laten overvliegen. Met die wagens willen ze een shownummer verzorgen. Niet met acht span paarden, maar met vier. Reijenga: ,,Se binne drok dwaande om in proefke op te settten.”

Bij de hengstenkeuring in Leeuwarden vorige maand, verzorgde de Quadrille nog een show. Bij het inspannen zaten een paar zeer geïnteresseerde toeschouwers de rijders op de vingers te kijken. ,,Der hiene in pear bot niget oan. It wiene Canadezen. Se ha goed oplet hoe we riden ha.”Reijenga vindt het best allemaal. Een Quadrillekopie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bijt niemand. ,, Sy komme net by ús, en wy net by harren.” Concurrentie, concurrentie? Nee, zo kun je het niet noemen, zegt ook Ter Schure. ,,Op san grutte ôfstân sitte we elkoar net dwers. It is moai dat se it besykje.”

Quadrille-voorzitter Frits de Jong was bereid de Canadezen een handje toe te steken. ,,Hy hat in showprogrammatsje foar se makke.” Een vereenvoudigde show, want paarden met sjezen laten dansen, dat heb je niet zomaar onder de knie. ,,Se dogge it wol aardich”, zegt Ter Schure die een filmpje zag van een training. Lastige figuren als een Klaverblad en in linie, dat durven de Canadezen nog niet aan. ,,Dat rêde sy net, mar se besykje it en binne enthousiast. Dêr wol ik niks fan sizze, mar der komt wat by te sjen, seker mei de timing.”

Met acht combinaties trainen is in het uitgestrekte Canada heel lastig. De Friese Quadrillerijders wonen allemaal binnen een straal van 25 kilometer. ,,Mar dêr wenje guon 300 of 400 kilometer by elkoar wei. Dat is lestich planne.”

Toch is dat gelukt. De acht menners – vier mannen en vier vrouwen – zijn druk aan het trainen met hun sjezen met Friese paarden, vertelt boerin Annie Muilwijk vanuit Canada. ,,Elke twee weken komen zij met hun paarden naar onze boerderij. We oefenen in onze binnenbak, want buiten is het -20 en er ligt hier een dikke laag sneeuw.”

De oefeningen gaan ,,heel leuk”, zegt ze. ,,Nog niet perfect, maar we zijn dan ook geen professionals.” De Fryske Quadrille heeft voor de Nederlandse Canadezen een eenvoudig patroon geschreven, dat wordt opgevoerd op 16 juli in Alberta. Muilwijk: ,,Naarmate die datum nadert, zullen we vaker trainen.”

Vanuit Nederland zullen ongeveer vijftig voornamelijk Friese paardenliefhebbers de oversteek maken om de verrichtingen van de Canadese Quadrille te zien. ,,Heel leuk. Als er iets mis mocht gaan, kan een van hen zo inspringen. Maar we gaan ervan uit dat dat niet nodig is.”

Foto Annie Muilwijk

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz