Het de FEI heeft voor 2019 enkele wijzigingen aangebracht in het veterinaire reglement. De regels vormen de kern van de regels waaraan de internationale wedstrijden zich aan moeten houden. Een van de wijzigingen in het nieuwe reglement heeft betrekking op het scheren en/of knippen van de paardenbenen op een FEI wedstrijd. Dit mag alleen nog met toestemming van een dierenarts of een FEI afgevaardigde.

Scheren en/of knippen van benen mag alleen nog maar om veterinaire redenen, dus voor behandeling of onderzoek door een dierenarts. Als er geen toestemming is gegeven volgt uitsluiting voor het paard van de wedstrijd. Paarden mogen niet deelnemen aan FEI-evenementen:

a) met hypergevoelige of overgevoelige delen van het lichaam;
b) met een tracheotomie / tracheostomie (d.w.z. een chirurgische opening door de huid in de luchtpijp);
c) na gendoping (d.w.z. het niet-therapeutische gebruik van cellen, genen, genetisch elementen of de modulatie van gen-expressie teneinde het prestatievermogen te vergroten);
d) na elke vorm van genetische modificatie;
e) na bloeddoping of vergelijkbare methoden,
f) met elk voorwerp dat de huid doorboort, met uitzondering van de wondsluiting materialen;
g) het dragen van contactlenzen, tenzij toestemming is verleend door de FEI Veterinaire afdeling; en
h) als het haar op de ledematen is geknipt en/of geschoren op elk moment tijdens de aanwezigheid op een FEI-evenement. Hiervoor moet toestemming zijn verleend door de VC/VD en moet veterinaire redenen hebben.

Klik hier voor het FEI veterinaire reglement 2019.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz