Source :

Het Citaverde College in Roermond wil er in samenwerking met de Limburgse paardensector voor zorgen dat ook in de toekomst voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is voor de hippische sector in Limburg. Citaverde en ondernemers uit de paardenbranche hebben hiervoor een een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) voor een bedrag van 1,7 miljoen.

Citaverde College biedt in Roermond een MBO-opleiding aan voor Paardensport en -houderij aan en werkt al langer samen met Limburgse ondernemers, maar wil met het oog op de ontwikkelingen in de regio de samenwerking intensiveren.. Dat betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Door middel van het RIF wordt de publiek – private samenwerking geformaliseerd en mede gefinancierd. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren.

Citaverde en ondernemers uit de paardenbranche hebben hiervoor een een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Dat betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Door middel van het RIF wordt de publiek – private samenwerking geformaliseerd en mede gefinancierd. De gezamenlijke impuls voor Hippisch College Limburg is 1,7 miljoen euro. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren.

Een groot aantal Limburgse paardenbedrijven, verenigingen en koepel organisaties maken deel uit van de samenwerking, net als onderwijsinstellingen zoals Citaverde College, maar ook HAS Venlo. Diverse stallen maken zich sterk voor de opleiding maar ook overheden zoals de Provincie Limburg en diverse gemeenten die paardensport hoog op de agenda hebben staan, zoals Horst aan de Maas, Echt-Susteren, Nuth en Weert.

De Limburgse overheid en ondernemers in de paardenbranche hebben voor de komende jaren hoge ambities en daardoor is er een grote vraag naar goed opgeleid personeel. De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren. In het MBO-onderwijs moet voor elke opleiding voldaan worden aan landelijke kwalificatiedossiers en wat daarin staat sluit momenteel onvoldoende aan op de Limburgse arbeidsmarktvraag.

De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden. Dat is wat Citaverde College en de partners willen gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. De lessen voor de studenten vinden plaats bij Citaverde College in Roermond en voor de praktijk bij Manege Op de Berg in Echt en Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse) én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen. De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 113 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen. Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz