Source :

Het gemiddelde inteeltpercentage van de geregistreerde Friese veulens laat al jaren een dalende trend zien. In 2018 lag het gemiddelde inteeltpercentage van de in Nederland geregistreerde Friese veulens, met 1.94%, voor het eerst in de geschiedenis onder de 2%! Vóór 1975 lag dit nog (fors) boven de 5%.

Het verwantschapspercentage is de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de fokkerij van Friese paarden en dan met name bij de hengstenselectie. Het verwantschapspercentage heeft er toe bijgedragen dat de inteelttoename in de populatie Friese paarden fors is afgenomen. Al veel langer wordt er gebruik gemaakt van het kengetal inteeltpercentage.

Het inteeltpercentage wordt met name toegepast bij de hengstenkeuze. De richtlijn hierbij is dat bij de keuze van een hengst bij een merrie, het inteeltpercentage, berekend binnen 5 generaties, lager dan 5% dient te zijn. Het inteeltpercentage kan voor iedere merrie in combinatie met iedere hengst berekend worden in Mijn KFPS. Sinds enige jaren wordt hierbij ook het inteeltpercentage binnen 6 generaties weergegeven. De reden hiervoor is, dat nu het inteeltpercentage steeds minder een belemmerende factor wordt, het goed is de richtlijn hiervoor iets aan te scherpen. Immers, als zes in plaats van vijf generaties wordt aangehouden bij de inteeltberekening, zullen de percentages in de meeste gevallen iets hoger liggen. Ook bij zes generaties adviseert het KFPS binnen de 5% norm te blijven. Op het stamboekcertificaat (en andere publicaties) blijft het inteeltpercentage vooralsnog binnen 5 generaties gepubliceerd worden.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz