Hengsten worden na hun goedkeuring gemonitord op hun nakomelingen. Elk jaar bespreekt de hengstenkeuringscommissie hengsten die hun eerste veulens, driejarigen en zevenjarige nakomelingen op de afstammelingenkeuring (veulens), merrie- en hengstenkeuring (driejarigen) en in de sport (zevenjarigen) hebben gehad. Voegt een hengst voldoende toe aan de fokkerij, dan wordt hij gehandhaafd en wanneer dit niet het geval is, kan het Algemeen Bestuur op advies van de commissie besluiten een hengst op wacht te zetten.

Ook kan worden besloten een uitzonderlijk fokkende hengst een predicaat toe te kennen. Hiervan was het publiek tijdens de Hengstenkeuring Tuigpaard begin januari getuige, toen de opvallend fokkende Cizandro (v.Waldemar) keur werd verklaard en werd gehuldigd. Tijdens zijn beoordeling op zevenjarige nakomelingen door de hengstenkeuringscommissie werd besloten hem niet alleen definitief goed te keuren, maar ook dit kwaliteitsstempel voor zijn fokkerij toe te kennen. Ook over een aantal andere hengsten nam het Algemeen Bestuur op voordracht van de hengstenkeuringscommissie een besluit, zoals is te zien in onderstaande tabel.

Colonist kwam in beoordeling, aangezien hij dit jaar na export naar Amerika terugkeerde naar Nederland. Fabuleus is inmiddels gecastreerd maar blijft beschikbaar voor de fokkerij middels diepvriessperma. Fantijn kreeg vorig jaar uitstel van zijn beoordeling, aangezien er toen minder dan tien van zijn nakomelingen lineair gescoord waren. Dit jaar kon hij wel in beoordeling worden genomen. De wachtstatus van Emilano, die minder dan tien gescoorde nakomelingen op de keuring heeft gehad, wordt gehandhaafd.

Beoordelingsmoment op driejarige nakomelingen: handhaven

Colonist Vulcano x Patijn
Dylano Plain’s Liberator x Fabricius

1 jaar uitstel i.v.m. minder dan 10 beoordeelde nakomelingen

Fabuleus Unieko x Marvel

Beoordelingsmoment op drie- en vierjarige nakomelingen: handhaven

Fantijn Patijn x Manno

Beoordelingsmoment op zevenjarige nakomelingen: definitief goedgekeurd en keur verklaard

Cizandro Waldemar x Manno

Beoordelingsmoment wachthengst: status handhaven

Emilano Manno x Milano

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz