Source :

Gisteravond vond het tweede KWPN-fokkerscafé plaats, dit keer in Houten. Circa 120 bezoekers hadden zich verzameld in café Tante Fie op de Zilfia’s Hoeve. Onder leiding van Ralph van Venrooij, Fokkerijraadslid rijpaarden, gaven 100 van de aanwezigen via een mobiele app hun mening aan de hand van circa 25 stellingen. De verdeling van alle stemmen werd op het scherm getoond, waarna de bezoekers werd gevraagd om hun keuzes te motiveren. Waren er vorige week in de Lichtmis in Zwolle overwegend fokkers van springpaarden, nu was het merendeel (68%) actief in de dressuurpaardenfokkerij.

Merrieselectie
Het merendeel vond we ons in de toekomst tijdens de merrieselectie bovenal moeten concentreren op sportprestaties (61%). Uit de zaal kwam daarbij de opmerking dat daarbij het exterieur niet vergeten moet worden. Duidelijk werd dat de diverse regio’s soms verschillend aankijken tegen de toekomst van de merriekeuringen. In Houten stemde 40% voor het integreren van de stamboekkeuring en de Centrale Keuring (t.o.v. 48% in Zwolle), 34% is voorstander van het met meerdere regio’s gezamenlijk een Centrale Keuring organiseren (t.o.v. 15% in Zwolle). Op de open vraag hoe meer paarden op de keuring te krijgen kwam een grote diversiteit aan suggesties, maar ook kan worden geconcludeerd dat dé oplossing nog niet zomaar voorhanden is. Enerzijds werd geopperd om vooral advies te geven aan leden en bijvoorbeeld meer oefenavonden te organiseren, anderzijds werd geconcludeerd dat er juist voor deze oefenavonden in de praktijk weinig belangstelling is.

Hengstenselectie
Over de hengstenselectie waren de deelnemers het over tal van stellingen behoorlijk eens. Maar liefst 79% ziet graag het longeren toegevoegd worden aan de selectie van dressuurpaarden. Het paard wordt dan meer aangespannen – en dus dichter bij het fokdoel – beoordeeld. 81% was voorstander van het ruim hengsten aanwijzen voor het verrichtingsonderzoek (t.o.v. 51% in Zwolle vorige week), 91% pleit voor een kortere duur van het voorjaarsverrichtingsonderzoek, waarbij 42% de voorkeur heeft voor 35 dagen, waarbij de paarden drie weken voor aanvang een keer worden voorgereden. In dat geval kan de hengstenkeuringscommissie nog aandachtspunten meegeven, die meegenomen kunnen worden in de training. 26% zou liever een 50 dagen durend onderzoek zien met de presentatie drie weken vooraf. Opvallend was overigens dat het merendeel voor het najaarsonderzoek – waarbij de deelnemende hengsten toch al weer een half jaar verder zijn in hun training – ook graag een periode ziet van 35 dagen met een presentatie drie weken voor aanvang (38%).

Meningen uiteen
De meningen liepen uiteen waar het de lat voor goedkeuring betrof: 46% vond de huidige maatstaf prima, 51% ziet de lat graag hoger liggen. Ook over verplichte deelname aan de hengstencompetitie en/of de jonge paardencompetities (Blom Cup en Pavo Cup) was niet iedereen het eens. De keuzemogelijkheden waren deelname voor beide verplichten (28%), deelname aan alleen de hengstencompetitie verplichten (32%), deelname aan alleen Blom Cup/Pavo Cup verplichten (16%) en überhaupt geen verplichting voor beiden (24%). 74% vond dat hengsten die niet aan alle drie de hengstencompetitiewedstrijden deelgenomen hebben wel van start mogen in de finale in Den Bosch, alleen zonder in het eindklassement opgenomen te worden.

Divers
Maar er kwamen meer onderwerpen aan bod. Zo vond tweederde van de respondenten afzetbevordering van met name veulens een rol voor het stamboek, en net als in Zwolle was een kwart van mening dat dit niet tot de taken van het KWPN behoort. 90% is voor onderzoek waarbij het karakter van het paard in beeld wordt gebracht, waarbij ook de opmerking kwam dat voor wat betreft karakter bovenal instelling belangrijk is voor een sportpaard. 48% van de aanwezigen maakt gebruik van fokwaarden voor zowel hengsten als merries, 22% kijkt alleen naar de hengstenfokwaarden. 30% zegt nooit de fokwaarden te raadplegen. De fokkers gaven aan dat betrokkenheid, transparantie, communicatie/voorlichting, kostenbeheersing en advies belangrijke pijlers zijn voor de dienstverlening aan de leden.

Evaluatie
Het KWPN is bezig met een uitgebreide evaluatie van de merrie- en hengstenselectie bij de dressuur- en springpaarden. Naast gesprekken met diverse partijen zoals hengstenhouders, opfokbedrijven, trainingsstallen en fokkers zijn er diverse fokkerscafés georganiseerd. De komende twee cafés, in Mill en Zwolle, zitten al vol qua deelname. De totale uitslag van de diverse gesprekken en de vier fokkerscafés worden verzameld en verwerkt in het aanbevelingsrapport dat in de Fokkerijraad – maar ook in de voorjaarsledenvergaderingen van de regio’s – wordt besproken. De uitkomsten zijn onderwerp van gesprek in de Ledenraad van oktober, zodat eventueel gewenste wijzigingen in de reglementen daar kunnen worden geagendeerd.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz