Het eerste fokkerscafé van het KWPN, dat gisteravond in De Lichtmis in Zwolle werd gehouden, was een groot succes! Er waren zoveel aanmeldingen dat besloten is om later deze maand een tweede editie in het Noorden te organiseren.

Om en nabij de 80 leden kwamen af op de avond onder leiding van Ralph van Venrooij, Fokkerijraadslid rijpaarden. De aanwezigen konden aan de hand van circa 25 stellingen via hun mobiele telefoon hun mening geven over diverse onderwerpen, waarbij de uitslag op het scherm werd getoond en wat aanleiding was voor verdere onderbouwing en discussie. In een goede sfeer werden zeker ook kritische opmerkingen geplaatst, die allen meegenomen worden in de uitgebreide evaluatie. Onderwerpen waren onder meer de duur van het verrichtingsonderzoek, het predikatenstelsel en andere onderdelen van het huidige selectiesysteem.

Evaluatie
Het KWPN is bezig met een uitgebreide evaluatie van de merrie- en hengstenselectie bij de dressuur- en springpaarden. Naast gesprekken met diverse partijen zoals hengstenhouders, opfokbedrijven, trainingsstallen en fokkers willen we graag de mening horen van de overige leden. Hiervoor zijn de fokkerscafés georganiseerd. De totale uitslag van de diverse gesprekken en de vier fokkerscafés worden verzameld en verwerkt in het aanbevelingsrapport dat in de Fokkerijraad – maar ook in de voorjaarsledenvergaderingen van de regio’s – wordt besproken. De uitkomsten zijn onderwerp van gesprek in de Ledenraad van oktober, zodat eventueel gewenste wijzigingen in de reglementen daar kunnen worden geagendeerd.

De locaties van de drie volgende fokkerscafés zijn:

•             Midden: Zilfia’s Hoeve, Fortweg 13 in Houten, op dinsdag 15 januari 2019, aanvang 19.30 uur

•             Zuid: Het Lagerhuis, Beerseweg 9 in Mill, op dinsdag 22 januari 2019, aanvang 19.30 uur

•             Noord: De Lichtmis, Hemelenweg 190 in Zwolle, op maandag 28 januari 2019, aanvang 19.30 uur

Opgeven voor deze avonden kan via Mathilde Brouwer: brouwer@kwpn.nl.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz