Source :

De Ledenraad van het KWPN heeft besloten om paarden die deelnemen aan de EPTM verplicht te laten enten tegen rhinopneumonie.

Een aantal adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard heeft geleid tot aanpassingen van de reglementen. Merries en ruinen moesten tot begin dit jaar voor deelname aan de EPTM verplicht zijn gevaccineerd tegen rhinopneumonie. Dit is destijds zo geregeld omdat ook drachtige merries meedoen. Vanwege schaarste in de entstof bleek het in de praktijk lastig om het reglement op dit punt uit te voeren en heeft de Fokkerijraad Rijpaard in maart 2018 geadviseerd om de verplichting voor EPTM-merries om te enten te wijzigen in een advies om tegen rhinopneumonie te enten. Gezien de recente ontwikkelingen op het KWPN-centrum, de momenteel goede beschikbaarheid van de entstof en het advies van de Faculteit Utrecht en de Gezondheidsdienst om weer over te gaan tot verplichting (dit verhoogt de beschermingsgraad), heeft de Fokkerijraad Rijpaard het Algemeen Bestuur geadviseerd om paarden die deelnemen aan de EPTM verplicht te laten enten tegen rhinopneumonie door de geregistreerden. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies overgenomen en de Ledenraad heeft dit bekrachtigd.

Naar aanleiding van enkele verzoeken, voor het deelnemen van een buitenlands geregistreerde ruin of niet goedgekeurde hengst aan een KWPN-keuring of –aanlegtest, heeft de Fokkerijraad Rijpaard geadviseerd deelname voor deze paarden mogelijk te maken wanneer de moeder van het betreffende paard bij het KWPN geregistreerd is en het paard zelf als veulen in het hoofdboek bij een KWPN-erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel is geregistreerd. Het Selectiereglement KWPN dressuur en KWPN springen voor merries, veulens en ruinen is zodanig aangepast dat deelname mogelijk is.

Het advies van de Fokkerijraad Rijpaard was om de overgangstermijn van PROK naar D-OC voor het verkrijgen van het elitepredicaat met nog drie jaar te verlengen. Het Algemeen Bestuur is van mening dat het beter is om te kiezen voor verlenging van de overgangstermijn met voorlopig één jaar. In dit extra overgangsjaar zal op basis van feiten en cijfers geëvalueerd worden.

Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in D-OC. D-OC is foktechnisch betrouwbaarder dan PROK. 55% van de paarden wordt momenteel elite via PROK, 45% via D-OC. Fokkers kijken vaak naar hun individuele dier en sommigen hechten veel waarde aan PROK. PROK en sportkeuring zijn verschillende doelen, maar geeft ruis omdat het vermengd wordt. Vergroten van het draagvlak van D-OC door onder andere het opnieuw geven van voorlichting staat voor 2019 op de agenda. De Ledenraad heeft het besluit van het Algemeen Bestuur, om de overgangstermijn PROK in verband met elitepredicaat voorlopig te verlengen met één jaar, bekrachtigd.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz