Egbert Schep is in de Ledenraadsvergadering van het KWPN herbenoemd als lid van het Algemeen Bestuur. Egbert zit sinds april 2012 in het bestuur en had aangegeven voor herverkiezing beschikbaar te zijn. Na unaniem akkoord van de Ledenraad begint hij aan zijn laatste termijn.

Op de agenda van de Ledenraadsvergadering stond ook de formele benoeming van Minne Hovenga als bestuurslid. Tijdens de vergadering nam Marieke Toonders het woord namens de Vertrouwenscommissie, die naast Marieke bestaat uit René Fabrie, Emmy de Jeu en Monica van Ruitenbeek-Kossen. In oktober is de procedure opgestart, waarbij de Vertrouwenscommissie een selectie uit de kandidaten heeft gemaakt waarna er diverse gesprekken zijn gevoerd. “We waren op zoek naar een persoon die het KWPN een warm hart toe draagt, een brede belangstelling heeft voor de fokkerij, aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft, die toegankelijk is voor de fokkers en die het ledenbelang wil dienen. Bij Minne Hovenga zijn we van mening dat hij aan alle criteria voldoet”, aldus Marieke Toonders. Minne Hovenga is een aimabel persoon, die zich goed kan verplaatsen in de positie en de mening van de leden en een grote historische kennis heeft van het KWPN. Daarnaast heeft Minne Hovenga een brede kennis en groot netwerk binnen de paardenbranche en heeft in dat kader diverse (bestuurs-)functies bekleed. Voorts is hij ervaren op het gebied van voortplanting van zowel dressuur- als springpaarden, alsmede de daarmee samenhangende technieken. Na de voordracht door de Vertrouwenscommissie is Minne Hovenga benoemd en hij vervult hiermee de vacature die ontstond na het vertrek van Annechien ten Have-Mellema.

in de vergadering  de herbenoeming van Henk Lassche als lid van de Herkeuringscommissie Tuigpaard geaccordeerd in de tweede termijn.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz