Source :

De stichting is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Zij beheert de duurzaamheidscriteria voor keurmerk Milieukeur. Zo beheert de stichting ook de maatlat duurzame veehouderij, waarover de stichting met LTO sprak. Een maatlatstal moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen rond onder meer ammoniak, bedrijf en omgeving, dierenwelzijn en klimaat.

Onlangs haalde landbouwminister Carola Schouten tijdens het Algemeen Overleg Paarden de optie aan om voor de sector te werken aan een maatlatstal. Op dit moment geldt er bij de verhuur van huisvesting een btw-voordeel ten opzichte van groepshuisvesting. Die laatste manier van huisvesten wordt als veel welzijnsvriendelijker gezien.

Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is voorstander van dit overleg. ‘Met de maatlat kunnen vrijloopstallen ook rekenen op fiscaal voordeel, hoewel ook andere stalsystemen dan groepshuisvesting hier mogelijk voor in aanmerking komen. Groepshuisvesting voldoet aan de maatschappelijke vraag en is voor veel recreanten een geweldig systeem. Voor de pensionhouder scheelt het daarbij arbeid.’

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz