Gisteren diende bij de Utrechtse rechtbank de zaak van de Stichting Cynthia en Annemieke tegen  Staatsbosbeheer, de Provincie Flevoland en de Staat der Nederlanden. Inzet is ‘het beëindigen van het onnoemelijke leed van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

De advocaten Bas Jongmans en Samantha Andriesse kwamen aan het woord voor de driekoppige rechtbank.  Het doel is om zoveel mogelijk heckrunderen, konikpaarden en edelherten te verkassen naar betere oorden. Zo willen Cynthia en Annemieke en hun achterban een nieuwe ’horrorwinter’ in de polder voorkomen. “Er is niets te vreten voor de dieren, het weinige gras dat er is wordt weggekaapt door grauwe ganzen en door verzwakking en rottende karkassen in het moeras grijpen ziekten om zich heen,” stelt Bas Jongmans. Punt van de stichting is ook dat het vereiste maatschappelijke draagvlak voor de Oostvaardersplassen inclusief grote grazers simpelweg ontbreekt.

Over twee weken volgt de uitspraak. ‘De rechtbank zal eerst een voorlopig oordeel vellen over de vraag of het nog mogelijk zal zijn om de grote grazers tijdelijk volledig uit te plaatsen,’ meldt de stichting. ‘Omdat de winter reeds aanstaande is, is het de vraag of dat moment al verstreken is, in welk geval het leed van de grote grazers voor deze winter zich mogelijk weer zal gaan herhalen.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Annemieke van Straaten temidden van de advocaten Samantha Andriesse en Bas Jongmans

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz