Nel Balla van de KNHS regio Noord-Holland kreeg op 21 november een zilveren KNHS-speld.

Nel was één van de grondleggers van de Randstadcup. Daarnaast heeft zij samen met Elly Ooms de springrubrieken het Landbouwconcours Opmeer weer op de kaart gezet. Als er geen secretariaatswerkzaamheden waren, kon je Nel vinden als speaker of schrijfster bij springwedstrijden of naast de wedstrijdring om haar man of dochter aan te moedigen. Na 9 jaar als secretaris van de regio Noord-Holland was zij aan het einde gekomen van haar zittingstermijn. Nel was zeer vereerd met de ontvangst van deze speld, voor haar jarenlange enthousiaste inzet. Ze blijft actief in de werkgroep springen van de regio Noord-Holland.

De KNHS waardeert de inzet van alle bestuurders, officials, instructeurs en overige vrijwilligers. Wanneer deze leden zich op een bijzondere bestuurlijke wijze hebben ingezet voor de paarden- en ponysport op kring- en/of lokaal niveau gedurende minimaal 9 jaar paardensport, kunnen zij in aanmerking komen voor een bestuursonderscheiding.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz