In de ledenraadsvergadering van de KNHS werd het jaarplan 2019 goedgekeurd. Daarin staan per afdeling de focuspunten voor het komende jaar geformuleerd met de verwachte, meetbare resultaten.

De afdeling Wedstrijdsport heeft als doel:
– Substantieel minder regels in begrijpelijke taal in de laagste klassen (t/m L)
– Pilot van jeugdrubrieken.
– Positieve educatieve feedback passend bij een deskundige beoordeling.
– Adequate handhaving op eerlijke sport, welzijn en veiligheid.
– Verbinden en integreren commercieel sportaanbod (categorie 6 wedstrijden)
Met als resultaat:
– Leukere en makkelijkere wedstrijdsport, waardoor het aantal wedstrijdstarts eind 2019 gegroeid is met 2% ten opzichte van 2018

De afdeling topsport wil bereiken:
– Podiumplaatsen op de 3 EK’s in Rotterdam en medailles op de overige EK’s en WK’s
– Een Olympische kwalificatie voor het Eventing team (tijdens EK Luhmühlen).
– Gecreëerde mediawaarde van ten minste 1,5 miljoen.

Op het gebied van het buiten rijden wil de KNHS bereiken:
– De KNHS wordt door recreatieve ruiters en stakeholders gezien als de onafhankelijke kwalitatieve gids op het gebied van buitenrijden en ruitervakanties.
– Buitenrijden.nl heeft eind 2019 een bereik van 50.000 unieke bezoekers.
– PaardenWelkom is toegekend aan 20 horecagelegenheden.
– In het najaar van 2019 wordt er op 10 routelocaties in Nederland een onderhoudsdag georganiseerd door ruiters in samenwerking met lokale boswachters.

De afdeling opleidingen wil realiseren:
– Online video kennisplatform.
– 20.000 unieke gebruikers van het online videoplatform (incl. mogelijkheid om video’s te uploaden om te laten beoordelen door KNHS-officials
– De KNHS Ruiteropleiding voor kinderen.
– 300 opgeleide en bijgeschoolde officials en instructeurs.

Vind hier alle informatie

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz